Pavučina


Možnosti webových aplikací a zásady jejich tvorby seminář Katedry geofyziky

21. 3. 2012

Úvod & základní pojmy

technická řešení

statické webové stránky
uloženy na serveru od okamžiku vytvoření – příklad
dynamické webové stránky
server je generuje nějakým dopředu vytvořeným programem až ve chvíli, kdy přijde požadavek – např. SIS