Pavučina


Rumunsko – průvodce po Retezatu, Paringu a Šureanu

Munţii Şureanu – Opuštěné hory

Šureánské louky a ohrady

Munţii Şureanu není nadarmo Čechy nazýváno Opuštěné hory. Celé dny může člověk jít po ovčích stezkách na travnatých hřebenech, pod sebou neuvidí nic než nekonečné lesy a společnost mu dělá jen ptactvo a zvěř. Pestřejší krajinu spatříme na jižním okraji pohoří. Skály zde mají bílou barvu a suché kamenité planiny prozrazují, že stojíme na hrobě miliard prehistorických měkýšů a trilobitů. Geologové by řekli na jurských vápencích. Říčky zde mizí v propastech a vyvěrají za horami, potoky tečou po kaskádách ve skalnatých kaňonech a v bílých skalních stěnách zejí černé chřtány podzemí.

Ke krajině neodmyslitelně patří i její obyvatelé. Šureánské osady často tvoří samoty rozeseté po kopcích, kde k životu patří o mnoho více koně a povozy než auta. Horské vesničky tvoří hlavně pastviny a ohrady. Cesty jimi prochází, jen je potřeba za sebou zavírat brány, jinak krávy půjdou na výlet. Psi pocestným ukáží zuby, zaštěkají, ale projít člověka nechají, mají respekt z poutnické hole.

Şureanu jsou opravdu opuštěné hory, nepočítejte s tím, že potkáte turistické značky, seženete turistickou mapu či v horách potkáte další výletníky. Odměnou vám však bude krásná krajina a pocity dávných objevitelů, ať už na nekonečných travnatých pláních či hluboko v jeskynních labyrintech.

Mapy

Turistická mapa Şureanu je velmi schematická, avšak jako jediná znázorňuje pěšinky přes hory, které, co jsme měli možnost ověřit, opravdu existují a je v ní zakresleno nejvíce jeskyní. Stáhnete ji na mapovém serveru MK.

Rumunské vojenské stovky jsou možná nejdůležitější částí mapového vybavení, ač mají velice mizerný výškopis. Půjdete-li hřebenovku od chaty Obîrşia Lotrului do vesničky Grădiştea de Munte, budete se celou dobu pohybovat jenom na spodních dvou listech. Přechod, který jsme šli my, je jen na levém spodním listě (tučně).

Rumunské vojenské mapy 1:100 000
levá horní část
gps kalibrace
Pravá horní část
gps kalibrace
levá spodní část
gps kalibrace
pravá spodní část
gps kalibrace

Často se hodí tyto mapy srovnat s mnohem staršími, avšak kvalitnějšími sovětskými. Klad listů mají totožný.

Sovětské vojenské mapy 1:100 000
levá horní část Pravá horní část
levá spodní část pravá spodní část

Výchozí body a doprava k nim

Koňské povozy

Pui

Vlaková stanice na jihozápadě pohoří. Nechcete-li bloudit v ulicích městečka, vydejte se po kolejích 100 metrů východním směrem a přijdete přímo na přejezd, od kterého vede cesta na most za kterým začínají hory.

Obârşia Lotrului

Chata, hospůdka a tábořiště na jihovýchodě hor, na hranici Paringu. Hlavní silnice do Petroşani (vlak) a Petrily.

Luncani / Boşorod

Nejbližší civilizace k Valea Morii (kde leží i jeskyně Cioclovina). Luncani je malá vesnička, Boşorod o 6 km vzdálenější městečko. Silnice do Câlanu (vlak).

Grădiştea de Munte

Osada nejblíže pevnosti Sarmizegetusa Regia. Silnice do Orăştie (vlak).

Návaznost na další hory

Munţii Şureanu na východě přechází v Munţii Cindrel. Na jihovýchodě, u chaty Obîrşia Lotrului, navazují Munţii Parâng a Munţii Lotrului. Směrem k jihu a jihozápadu, oddělen širokým údolím řeky Streiul a železnicí, leží Munţii Retezat.

Táboření

Kaskády ve Valea Morii

V přírodním parku, který se nachází v centrální části pohoří, by se dle webu mělo tábořit jen na vyhrazených místech. Nicméně si nedokážu představit, že by někomu vadilo několik stanů a lidé, kteří po sobě uklidí.

Voda

Vzhledem ke stádům koní a krav jsme vodu z potoků moc nepili (ale vařit jsme se z ní nebáli). Občas jsme u cesty potkali studánky, které jsou zřejmě jediným zdrojem vody pro bači a okolní stavení.

Místa nadmíru zajímavá

Peştera Cioclovina

Spolu s jeskyní Ponor tvoří přes šest kilometrů dlouhý systém protékaný podzemní říčkou. My jsme v podzemí strávili asi dvě hodiny a zdaleka jsme nedošli na konec schůdných chodeb (prý jsou tam sifony apod. takže skrz kopec se projít nedá). Nebudeme nikoho připravovat o objevitelské nadšení, jen se připravte na brodění ledovou vodou.

Sarmizegetusa Regia

Trosky starověké metropole dácké říše.

Chcete-li raději vyrazit na Parâng a Şureanu bez starostí a s partou fajn lidí, můžete si zkusit vybrat ze zájezdů do Rumunska od CK Alpina. Nebo se můžete jen podívat, kam jezdí, a nabrat inspiraci.

Doporučené přechody

Mapa Šureanu s vyznačením popsaných tras a míst

My jsme původně měli v plánu za čtyři dny zdolat hřebenovku od Obârşia Lotrului přes Vârfu lui Pătru, Vf. Negru a Vf. Godeanu k pevnosti Sarmizegetusa Regia a do vesničky Gradistea de Munte.

Z časových důvodů jsme nakonec šli kratší trasu přes západní část pohoří, ale rozhodně jsme nelitovali.

  • 0. den: Pozdní příjezd vlakem do Pui, přespání na kraji lesa za řekou
  • 1. den: Přes hřebínek do vesničky Fizeşti, kaňonem potoka Văratec a přes sedlo k osadě Ciocovina
  • 2. den: Průzkum jeskyně Cioclovina a pak stále dolů údolím přes Luncani a stopem do města Câlan na vlak

V mapě vyznačené trasy

Časy jsou odhady podle naší cesty, které by měly odpovídat čisté době chůze s batohem.

Pui – Cioclovina (5,5 hod.)
Pui přes most přes řeku a rovně do kopce po pěšině směřující do sedla. Dolů do Fizeşti, proti proudu potoka, od kostela údolím směřujícím na severovýchod. U dalšího soutoku podle potoka Văratec přímo na sever. Cesta to není ani náhodou, leze se okolo jezírek a přes travertinové hráze, ale je to tam nádherné. Dále to bylo dost cestou necestou. Klíčové je dostat se k chalupám ležícím nad východním koncem údolí. U nich je vrstevnicová cesta směřující na sever. Vede až do sedla mezi dvěma vršky, levý je Vf. Rotunda. Odtamtud vede pěšina na severovýchod, nejprve přes pastviny, pak se noří do lesa. A jsme ve Valea Morii. Jedna z louček vhodných na táboření je kousek proti proudu, mezi cestou a říčkou. Pokusíte-li se to někdo zopakovat, určitě nám dejte vědět.
Cioclovina – Peştera Cioclovina (0,5 hod.)
Ač je možné jít k jeskyni i po pěšině, je mnohem hezčí vydat se podle říčky přes kaskády a okolo vodopádů vzhůru.
Cioclovina – Luncani (1 hod)
Po vozové cestě. Do Luncani moc aut nejezdí, počítejte s tím, že možná budete muset pokračovat ještě kus pěšky.

Odkazy